Iroquois Ladies Safety - Chicago Illinois, USA - 1896